Astma bij kinderen

Vele kinderen hebben last van hoesten of piepen. Vooral baby’s die hier last van hebben, zullen dan van gediagnosticeerd worden met een luchtweginfectie.  Vaak wordt deze luchtweginfectie veroorzaakt door een virusinfectie en tussen ongeveer het derde en zesde levensjaar verdwijnen de symptomen van hoesten en/óf de piepklachten. Toch kan het ook voorkomen dat deze luchtweginfecties regelmatig voorkomen, als hier dan ook nog allergische reacties bij komen kijken kan het zijn dat er een vorm van astma wordt ontwikkeld.

astma kinderen inhaler

Of je kind een vorm van astma heeft wordt vaak duidelijk tijdens de basisschoolperiode. Indien de astma zich heeft ontwikkeld bij kinderen zullen ze vooral tijdens de basisschoolperiode duidelijk last hebben van kortademigheid en het piepen. Vaak gebeurd dit zelfs in aanvallen maar het kan ook zijn dat het langzaamaan sluimert. Astma kinderen maakt hen vaak erg moe omdat ze zo benauwd zijn en ‘s nachts veel hoesten is ook een symptoom, dit kan namelijk erg veel energie kosten en zorgt er voor dat ze gedurende de dag veel meer moe zijn dan nodig is.

Tijdens de puberteit kan het gebeuren dat de klachten verergeren of juist minder worden. Dit komt mede door de ontwikkeling van het lichaam waar vaak veel hormonen bij gepaard gaan. De symptomen van de astma bij kinderen kan versterkt worden door bijvoorbeeld uitgaan waarbij rook kan worden ingeademd of waardoor er niet regelmatig genoeg geïnhaleerd wordt via de verkregen inhaler. Er helemaal vanaf zijn zal jammer genoeg nooit voorkomen, klachten kunnen verdwijnen maar de kans is groot dat vroeg of laat de astma toch weer de kop op steekt.