BHV cursus volgen noodzakelijk?

Ja! Een BHV cursus is een belangrijk onderdeel op de werkvloer. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Bij het ontstaan van gevaarlijke situaties kan dan de mogelijke schade of het letsel zoveel mogelijk worden voorkomen en verzorgd voor zowel werknemers als bezoekers.

Met een BHV’er in het bedrijf aanwezig wordt er een betere voorbereiding getroffen als het om onverhoopte situaties gaat. Het volgen van een BHV cursus bevat de volgende punten:
levensreddend handelen, communiceren, ontruimen en het beperken of bestrijden van brand.

Inhoud BHV cursus

Bij het levensreddend handelen geldt dat er eerste hulp kan worden geboden bij calamiteiten. Hier wordt geleerd om te gaan met de AED(automatische externe defibrillator). Daarnaast kan het slachtoffer begeleid worden tot de hulpdiensten aanwezig zijn, door hem of haar bijvoorbeeld in de juiste houding te leggen.
Een ander punt van de BHV cursus is het communiceren met de hulpdiensten en met andere BHV’ers. Hier wordt er geleerd hoe onder stress duidelijk en met zo weinig mogelijk ruis gecommuniceerd kan worden.
Ten derde wordt er op de cursus bedrijfshulpverlening aandacht besteed aan het ontruimen van het pand. Het is belangrijk dat er altijd een lijst is binnen het bedrijf waarop staat wie wanneer aanwezig is. Op de cursus wordt uitgelegd hoe er rustig en geordend ontruimd kan worden.
Ten slotte wordt het beperken of bestrijden van brand behandeld in de BHV-cursus. Hier is het van belang om te kunnen zien wat voor brand het is en hoe deze bestreden kan worden.

De BHV Cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Na het behalen van een BHV cursus zal een certificaat worden uitgereikt. Het is verstandig om elk jaar een opfriscursus te doen zodat bij nood geordend en adequaat gereageerd kan worden.
Dit zorgt voor veilige omstandigheden binnen het bedrijf. Zo wordt de zorg gewaarborgd binnen het bedrijf en is voorkomen beter dan genezen.