Categorie: Zorg

Binnen de gezondheidszorg dringen meerdere instanties er op aan dat er een beter zicht zou moeten komen op de geldstromen. Zo begrijpen patiënten te vaak niet waarom zij zo veel dienen te betalen voor bepaalde behandelingen en ingrepen. De facturen…

De Nederlandse Evangelische Omroep (EO) heeft een nieuw televisieprogramma in petto: ‘Zij houden Nederland in leven’. Dit programma zal gaan over het alledaagse leven in zorginstellingen. Bij de opnames van het programma werden 70 camera’s gebruikt die 24 uur draaiden!…

Bij zorg op afstand worden nieuwe technieken gebruikt, zoals de computer en de televisie. Er wordt bijvoorbeeld gecommuniceerd via de telefoon en met behulp van een camera kunt u elkaar zien via de televisie of een computerscherm. Zorg op afstand…

Uit een onderzoek van een Zweeds onderzoeksbureau Health Consumer Powerhouse is gebleken dat Nederland de beste gezondheidszorg van Europa heeft. Het onderzoeksbureau beoordeelde het zorgsysteem in 35 landen. Nederland kreeg in dit onderzoek 870 punten toegewezen van de maximaal 1000…

In Nederland zijn er vele zorginstellingen die werken met de Milieuthermometer Zorg. Hiermee willen zij hun bedrijfsvoering verduurzamen. De eerste ziekenhuizen hebben reeds al het certificaat behaald . Voordeel van de Milieuthermometer Zorg is dat het een erg praktisch systeem…

Stichting GGZ Traject is een zorgaanbieder die zich speciaal heeft gericht op de geestelijke gezondheidszorg, waarbij sprake kan zijn van cultuur specifieke factoren. De expertise van GGZ Traject ligt bij de niet-westerse doelgroep waarbij in het bijzonder op mensen van…

Het blijkt dat er vaak was mis is met de brandveiligheid in zorggebouwen. De zorggebouwen voldoen vaak wel aan de minimale eisen van het Bouwbesluit, maar dit is alleen voor het signaleren van brand en het wegkomen uit het gebouw.…

Het doel van zorgsoap Malaika is bereikt: door de soap zijn meer jongeren geïnteresseerd geraakt om in de zorg te gaan werken. Uit een recente meting vanActiz is gebleken dat onder de 400.000 kijkers van Malaika veel kijkers geïnteresseerd zijn…

In de Zeeuwse Huiskamer wordt er nieuwe technologie getest voor zorg op afstand. In deze technologie worden energiebesparing en veiligheid met elkaar gecombineerd. De huiskamer zal dit jaar nog de deuren openen en bevindt zich in de stad Terneuzen. Komende…

De zorg is nog steeds in beweging. De wet- en regelgeving veranderd, zorginstellingen moeten het met steeds minder geld doen. Zorg op afstand moet een belangrijke vernieuwing worden in de zorg. Vooralsnog komen de zorgmedewerkers voortdurend bij de cliënten langs,…