Hoe verandert mijn zorg

U heeft er vast al over gehoord of gelezen: per 1 januari 2015 is de zorg hervormd. We leggen u graag uit wat dat betekent en waarom de veranderingen nodig zijn. U weet met dit overzicht waarschijnlijk niet meteen wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie. Daarom volgt hieronder ook een overzicht bij wie u kunt aankloppen.

Waarom verandert de zorg?

Omdat het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit. Als we niet zouden veranderen wordt de zorg onbetaalbaar, zo heeft het rijk berekend. Door de zorg beter te organiseren, en dichter bij huis te laten plaatsvinden, met hulp van naasten en vrijwilligers, kunnen we in de toekomst wél iedereen de zorg blijven bieden die nodig is.

Een andere reden waarom de zorg verandert, is de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deze wens is de laatste jaren gegroeid, omdat de meeste cliënten het prettig vinden om in hun eigen omgeving te zijn. Met ondersteuning op maat van familie en andere mantelzorgers, de wijkverpleegkundige en thuiszorg. Dankzij technische ontwikkelingen zoals beeldzorg kan deze wens ook op een goede en veilige manier worden vervuld.

Per 1 januari 2015 veranderen de taken van de gemeente, het rijk en de zorgverzekeraars :

  • Ondersteuning thuis voor ouderen of mensen met een beperking wordt vanaf dan door de gemeenten geregeld (de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Dit omvat de begeleiding, dagbesteding, het beschermd wonen en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook alle jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar is in handen van de gemeenten. Wat wel of niet wordt vergoed of ondersteund verschilt per gemeente.
  • Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage of eigen risico.
  • Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Maar u kunt ook nog steeds terecht in een zorginstelling.

ZuidZorg

De teams van oa verpleging Veldhoven kunnen in alle onderdelen van de zorgverlening aan huis een rol spelen. De wijkverpleegkundige krijgt bijvoorbeeld een belangrijke plek in de sociale wijkteams van gemeenten. Tevens gaat de wijkverpleegkundige de indicaties stellen voor verzorging en verpleging thuis. U kunt ons dus bellen als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft. Maar ook voor vragen over opvoeden en opgroeien, huishoudelijke hulp, kraamhulp, diëtiek en voeding, medisch complexe zorg en thuisbegeleiding kunt u bij ZuidZorg terecht.

Bij wie kunt u aankloppen?

  • Ik woon thuis en heb begeleiding en ondersteuning nodig -> neem contact op met uw gemeente
  • Ik woon thuis en heb medische verpleging en verzorging nodig -> neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
  • Ik woon thuis, maar dat gaat eigenlijk niet meer -> neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408

Heeft u vragen? Loop dan gerust binnen op onze gratis inloopspreekuren:
www.zuidzorg.nl/inloopspreekuren