Verschillende soorten zorg aan huis

Zorg thuis is erop gericht om iemand die (tijdelijk of voor langere tijd) niet voor zichzelf kan zorgen, hulp te bieden in de eigen leefomgeving.

In Nederland heeft iedereen die hulpbehoevend is recht op zorg thuis. De thuiszorg komt bij u langs om te bespreken welke zorg nodig is en voor hoeveel uur per week de ondersteuning ingezet moet gaan worden.

De meest belangrijke soorten dienstverlening binnen de thuiszorg zijn: huishoudelijke verzorging, kraamzorg, persoonlijke verzorging, verpleging en gespecialiseerde persoonlijke zorg of verpleging.

Huishoudelijke Verzorging

Wanneer het voor iemand te zwaar wordt om het huishouden bij te houden kan huishoudelijke hulp worden ingeschakeld. Dit kan zijn t.g.v. ziekte, een ongeluk, operatie, handicap of wanneer men op leeftijd raakt. Huishoudelijke hulp kan bestaan uit: poetswerk (stoffen, stofzuigen, kamers/badkamer/keuken schoon soppen, vloeren dweilen, ramen lappen), was en strijkwerk, en bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen. Dit is afhankelijk van wat de cliënt wel of niet kan en wat de wensen zijn.

Kraamzorg

Een kraamhulp assisteert tijdens en na de bevalling. Na de bevalling blijft ze een aantal dagen in het gezin om verzorging te bieden aan met name moeder en kind. Ze geeft voorlichting (over bijvoorbeeld borstvoeding), verricht licht huishoudelijke taken en ontvangt het bezoek.

Persoonlijke Verzorging (PV)

Bij PV gaat het om hulp bij ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen), zoals: wassen/ douchen, aankleden, tanden poetsen, scheren, toiletgang, bed opmaken, steunkousen aan- en uittrekken, medicatie aanreiken, en/of hulp bieden bij de maaltijd. Deze handelingen worden door een verzorgende of helpende verricht.

Verpleging (VP)

Er is sprake van VP wanneer medische behandeling thuis is vereist, zoals bijvoorbeeld: verzorging van wonden, een infuus, stoma, of katheter. Het kan zijn dat de cliënt bedlegerig is en op bed verpleegd moet worden. Deze medische handelingen worden door een verpleegkundige uitgevoerd.

Gespecialiseerde PV en VP

Een team Gespecialiseerde Verpleging maakt het voor de cliënt mogelijk om complexe medische behandeling thuis te krijgen i.p.v. in het ziekenhuis. Hierbij gaat het om zaken als: een bloedtransfusie, pijnbestrijding, wisselen van katheters of bijvoorbeeld het inbrengen van een maagsonde. Ook kan het hier gaan om palliatieve zorg/24-uurs zorg. Samen met de betrokken specialisten, behandelaren en verzorgenden wordt de medische behandeling van de cliënt nauwkeurig met elkaar afgestemd.

Door zorg thuis is het mogelijk dat u ondanks beperkingen zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. Niets is prettiger dan in uw eigen, vertrouwde omgeving te kunnen zijn!