Hoe kom je in aanmerking voor 24 uurs zorg?

Is een van je naasten niet meer in staat om voor zichzelf zorgen en toe aan 24 uurs zorg, dan is het aan te raden om gebruik te maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is speciaal gemaakt voor ouderen of mensen die chronisch ziek zijn of een ernstige lichamelijk of geestelijke beperking hebben. Via de Wlz is het mogelijk om 24 uurs zorg aan te vragen.

Het verkrijgen van een zorgindicatie

Om een juiste zorgindicatie te verkrijgen is het belangrijk dat de aanvraag wordt goedgekeurd door het CIZ en hierbij tevens een indicatie voor langdurige zorg is verkregen. In de indicatie wordt vervolgens vastgelegd voor welk type zorg jij of je naaste in aanmerking laat komen. De langdurige zorg afkomstig van het Wlz kan op twee manieren worden verleend. In een zorginstelling of thuis.

Is het dan mogelijk om thuis te blijven wonen?

Normaal gesproken wordt 24 uurs zorg verleend in een verpleeghuis. Op het moment dat je toch liever thuis wilt wonen dan is het nog steeds mogelijk om die verzorging te krijgen. Het is hierbij wel belangrijk dat de kosten dan niet hoger worden dan bij een verblijf in een instelling. Daarnaast moet de verzorging aan huis ook verantwoord en doelmatig zijn. Een uitvoerder van de Wlz bepaalt dan of de zorg thuis haalbaar is.

Wat is de eigen bijdrage?

De zorgverzekeraar betaalt de zorg vanuit het Wlz. Het enige waarvoor je moet betalen is de eigen bijdrage. Op het moment dat je een indicatie voor zorg met verblijf hebt dan zal de zorgverzekeraar de kosten op zich nemen. De eigen bijdrage moet betaald worden vanaf het moment dat je 18 of ouder bent. Deze eigen bijdrage zal de eerste zes maanden niet zo hoog zijn, daarna zijn de omstandigheden bepalend hoe hoog de eigen bijdrage zal uitvallen. Met omstandigheden wordt onder andere het inkomen, thuis blijven wonen of niet , leeftijd, vermogen en de thuissituatie bedoeld. Wil precies weten wat je moet gaan betalen? Dat kan door naar de website van het CAK te gaan. Dan is het mogelijk om zelf te berekenen hoe hoog de eigen bijdrage zal gaan uitvallen.