Welke vormen van 24 uurs zorg zijn er?

Helaas komen de meeste mensen onder ons op een punt dat er 24 uurs zorg nodig is voor de rest van het leven. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden in verschillende vormen van zorg. In dit artikel worden deze vormen kort toegelicht.

Zorg voor ouderen

Dit is ook direct het type zorg dat het minst ernstig is. Want iedereen hoopt natuurlijk op een behoorlijke leeftijd te komen en met die leeftijd komen een aantal gebreken waardoor het fysiek niet altijd meer mogelijk is om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Op dat moment kom je in beeld voor ouderen zorg. Deze zorg begint niet altijd direct met 24 uur per dag, maar bouwt zich geleidelijk aan op. In eerste instantie zal vooral een mantelzorger wat ondersteuning bieden, maar naarmate je fysieke gesteldheid meer aandacht vraagt zal je steeds meer richting 24 uurs zorg gaan.

24 uurs dementiezorg

Sommige onder ons gaan op een gegeven moment dementeren. Dit betekent dat ze een geheugenproblematiek hebben. Dit is een ziekte die niet leeftijdsgebonden is, maar de kans op dementie neemt wel toe op het moment dat je ouder aan het worden bent. Door dementie kun je op een bepaald punt in je leven niet meer voor jezelf zorgen, omdat je die zaken die eerst altijd als normaal beschouwt niet meer begrijpt. Deze mensen kunnen dan niet leven zonder 24 uur per dag te worden verzorgd.

Zorg in de laatste fase van het leven

Als laatste is er nog 24 uurs zorg in de laatste fase van het leven. Deze vorm van zorg wordt ook wel terminale zorg genoemd. Dan is bekend gemaakt dat je op korte termijn zal komen te sterven. Met terminale 24 uurs zorg zal dan zolang de ziekteverschijnselen getracht worden tegen te gaan. Naast terminale zorg is ook nog palliatieve zorg. Dit is ook een speciale zorg voor 24 uurs zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Deze mensen komen niet zozeer op korte termijn te overlijden, maar hebben vaak nog jaren te leven. Bij deze vorm van zorg wordt geprobeerd om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te behouden.