Stijgende kosten in de zorg door technologie

zorg..De kosten voor de zorg zullen flink toenemen de komende jaren. Dit komt niet vanwege een oplopende levensverwachting maar vooral door de uitgave en vooruitgang van de medische technologie. Dit werd geconcludeerd door onderzoekers van het CPB.

In 2040 zullen de zorgkosten iets meer dan 30 procent van het nationaal inkomen bedragen volgens het onderzoek. Dat percentage is gekeken naar 2000 en 2013 al met 4 procent gestegen. Dit komt vooral door het gebriuk van duurdere medische technologie en mondiger burgers die steeds vaker kiezen voor eigen zorg. Ook worden van de kwaliteit van de zorg hogere eisen gesteld.

Inkomen
Bij een gemiddeld huishouden gaat 23 procent van het inkomen op aan de zorg. Dit kan oplopen tot zelfs 28 procent. Dit kan volgens het CPB een probleem vormen voor de groei van de groei van de werkgelegenheid en de economie.

Solidariteit
Als de zorguitgaven hetzelfde voortzetten als de afgelopen 10 jaar dan word er verwacht dat 74 procent meer word uitgegeven aan de zorg bij de lagere inkomens. Bij de hogere inkomens word meer solidariteit gevraagd.

Grens
“Collectief gefinancierde zorg legt een groot beslag op de ruimte voor overige consumptie, zeker wanneer de zorguitgaven in de toekomst verder groeien”, zo stelt het CPB.
Daarom moeten we ergens een grens trekken aan wat nog bij collectieve zorg hoort als de medische technologie zich zo blijft ontwikkelen.

Aan de andere kant geeft het CPB aan dat een verbeterde gezondheidszorg ook veel bij kan dragen aan de economie. Wanneer Nederlanders gezonder en langer leven is er een gezondheidswinst van 4 tot 11 procent van het nationaal inkomen op jaarbasis.
Volgens onderzoekers stijgt met name de uitgaven van de overheid door de hogere pensioenuitgaven, en niet door de kosten van de zorg. Vandaar dat een hogere pensioenleeftijd gunstig is voor de zorg. Dit kan de staat namelijk 1,5 procent van het nationaal inkomen opleveren.