Wat houdt 24 uurs zorg thuis in?

Er zijn veel verpleeginstellingen die 24 uurs zorg aanbieden. 24 uurs zorg houdt eigenlijk in dat er een professionele zorgverlener je thuis verzorgt in plaats van in een verpleeghuis. Vaak blijft de zorgverlener heel de dag en nacht bij je om zorg te verlenen en te helpen met taken wanneer dit nodig is. Vaak wordt de zorgverlener de volgende ochtend afgelost door een andere collega zorgverlener uit een vast team. Vaak wordt een zorgteam opgesteld en hierbij worden ze goed geselecteerd op ervaring, deskundigheid en ook de persoonlijkheid van de zorgverlener is heel belangrijk.

Wat valt er precies onder 24 uurs zorg?

24 uurs zorg is een zorg die continu gericht wordt op het verzorgen en ontzorgen van de patiënt. Maar ook haar familie en omgeving. Zo bestaat 24 uurs zorg onder andere uit persoonlijke begeleiding bij bijvoorbeeld sociale activiteiten, bij de persoonlijke verzorging en ook bij de persoonlijke verpleging. Ook vallen onder 24 uurs zorg huishoudelijke taken zoals boodschappen doen of koken maar ook andere werkzaamheden. Het is ook zo dat een zorgverlener die 24 uurs zorg verleent contact houd met de familie en ook met medische contacten zoals bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut. Als er gekozen wordt om gebruik te maken van 24 uurs zorg dan wordt er vaak een intake gesprek gehouden waarna een zorgteam word samengesteld die goed matched. Vaak blijft dit team vast bij de patiënt om zo te voorkomen dat er teveel wisselende gezichten zijn dat is namelijk voor niemand fijn. De zorgverleners zorgen ten alle tijden voor een goede communicatie door bijvoorbeeld een rapport, een mondelinge toelichten en ook een regelmatige evaluatie.

Wat is een WLZ- indicatie?

Als een patiënt meer zorg nodig heeft dan eigenlijk mogelijk is bij thuiszorg dan kan er een aanvraag worden gedaan naar een WLZ- indicatie. Met deze indicatie kan een patiënt naar een verpleeginstelling. Bij deze indicatie wordt het verblijf vergoed en is er ten alle tijden een zorgverlener aanwezig. Als de patiënt liever niet naar een verpleeginstelling gaat en liever thuis blijft wonen dan kan deze indicatie omgezet worden naar een persoons gebonden budget. Hiermee krijg je een gedeeltelijke vergoeding op 24 uurs zorg voor thuis. Bij 24 uurs zorg wordt de zorg dus als heel persoonlijk gezien. Allerlei taken die patiënten helaas niet meer zelf kunnen uitvoeren worden op dat moment door een zorgverlener gedaan om het voor de patiënt gemakkelijker te maken.