Nog steeds te veel zoutgebruik Nederlanders

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel inspanningen geweest om het zoutgebruik terug te dringen, ondanks dat is de zoutinname sinds 2006 maar amper veranderd. Men krijgt namelijk nog steeds bijna anderhalf keer zoveel zout binnen als de 6 gram die als maximum hoeveelheid per dag door de Gezondheidsraad wordt geadviseerd. Dit is gebleken uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het gehouden onderzoek is een deel van de Voedsel Consumptie Peiling (VCP), een periodiek onderzoek van het RIVM naar de voedselconsumptie en voedingsstatus van Nederlanders. Men keek in 2006 naar de inname van zout en jodium bij volwassenen in Doetinchem, dit onderzoek werd in 2010 herhaald.
De hoeveelheid natrium en jodium die mensen innemen wordt geschat door de natrium en jodium waarden gedurende een etmaal te meten. Op basis van de natriuminname kan de dagelijkse zoutinname berekend worden.
Er werden in totaal 342 deelnemers getest, hiervan had meer dan de helft meer dan 8,5 gram zoutinname per dag. Dat was 8,4 gram in 2006. Door het innemen van teveel zout heeft men meer risico op een verhoogde bloeddruk, waardoor men ook de kans op hart- vaatziekten vergroot.
Ten opzicht van 2006 is de inname van jodium gedaald, in 2006 was de jodiuminname nog 262 microgram per dag, waar het in 2010 was gezakt naar 179 microgram. In Nederland heeft men geen vastgestelde voedingsnorm voor jodium, daarom is de inname vergeleken met de Amerikaanse norm van het Institute of Medicine, die 150 microgram per dag aanhoudt. Ondanks dat de jodiuminname gedaald is, is de inname nog steeds genoeg. Als men een tekort heeft aan jodium, kan dat de werking van de schildklier aantasten.
Vanaf 2006 is men in Nederland er alles aan het doen om de zoutinname te verlagen. Men heeft bijvoorbeeld het maximale toegestane zoutgehalte in brood verlaagd en ook werd er door de industrie beloofd om de hoeveelheid zout in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen. Uit onderzoeken blijkt dat van de beloftes van de industrie weinig terecht gekomen is. Dit werd met de cijfers van het RIVM nogmaals bevestigd.
Ondanks dat het onderzoek alleen in Doetinchem uitgevoerd werd, kan men de resultaten zien als een voorzichtige indicatie voor de zout- en jodiuminname van de gemiddelde Nederlander.