Zorginstelling met keurmerk milieu

In Nederland zijn er vele zorginstellingen die werken met de Milieuthermometer Zorg. Hiermee willen zij hun bedrijfsvoering verduurzamen. De eerste ziekenhuizen hebben reeds al het certificaat behaald . Voordeel van de Milieuthermometer Zorg is dat het een erg praktisch systeem is waar direct mee aan de slag kan worden gegaan.

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg maakt met heldere doelstellingen een milieubeleid concreet. Zorginstellingen kunnen een praktisch milieuzorgsysteem op maat verkrijgen. Men ontvangt een certificaat wanneer er aan een aantal criteria is voldaan. En kan dan een bronzen, zilveren of gouden certificaat behalen. Voordeel is dat het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg gelijk staat aan het Milieukeur. Milieuthermometer zorg is dan ook ontwikkeld zood de vereniging Milieuplatform Zorgsector samen met de Stichting Milieukeur.

Waarom een keurmerk?

Een zorginstelling kan door middel van de Milieuthermometer Zorg anderen er op attenderen dat er in de bedrijfsvoering aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Je kunt zo laten zien dat je Verantwoord Ondernemen van belang vindt. Het grootste voordeel is natuurlijk dat een directie zo een handzame leidraad verkrijgt voor het aanpakken van duurzame beslissingen. Zo kunnen zaken structureel worden aangepast en daarnaast zal het draagvlak op die manier worden vergoot omdat men op de hoogte is van de voordelen voor het milieu.